Forbundsting & brukshundkonferanse

Forbundsting

NBF’s høyeste myndighet er Forbundstinget, som avholdes hvert år i februar måned.

Innkalling til forbundsting
Forbundsstyret kunngjør innen den 30. november hvert år informasjon om tid og sted for kommende Ting, sammen med forslag til eventuelt lovendringer. Fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før Tinget avholdes.

Forslag til forbundstinget
Forslag som ønskes behandlet, skal være Forbundsstyret i hende senest 31. desember.
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOVER, SKAL VÆRE INNKOMMET SENEST 31. OKTOBER. Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber ved styret, samt Forbundsstyret.

Brukshundkonferanse

NBF arrangerer hvert år, tradisjonelt dagen før Forbundstinget, en brukshundkonferanse.
Alle medlemsklubber blir invitert for å diskutere «rikets tilstand», viktige saker som det har vært jobbet med, og hva som vil og skal jobbes med framover.
Brukshundkonferansens agenda er forskjellig fra år til år.

Brukshundkonferanse:
Lørdag 24.02.2018/ Kl. 11.00 – 17.00

Forbundstinget:
Søndag 25.02.2018 / kl. 10.30 –

Nyheter om Forbundsting & brukshundkonferanse

Frist for innsending av forslag til lovendringer

Styret i NBF minner om § 7 i NBF`s lover: Forslag til forbundstinget:
«Forslag til endringer i forbundets lover, skal være innkommet senest 31. oktober.
Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber v/ styret, samt Forbundsstyret.»
Forslag sendes til; sekretaer@norsk-brukshundsport.no

2018 Forbundsting og brukskonferanse

Referat fra brukskonferansen og protokoll 2018 er lagt ut under protokoller

Brukshundkonferansen & Forbundstinget 2018