Resultater fra Norgesmesterskap

Det absolutte hovedpunkt innenfor vårt offisielle bruksprøveprogram, er det årlige Norgesmesterskapet.

NBF er overordnet ansvarlig for at arrangementet blir avholdt og at det blir utpekt en teknisk arrangør som kan forestå den praktiske gjennomføringen. Retningslinjer for gjennomføring av NM finner du her

For å delta i NM må ekvipasjen i inneværende sesong minst ha oppnådd godkjent karakter i klasse A i den gruppen ekvipasjen ønsker å delta i. Ved uttaket vil de tre høyeste poengsummene fra terminfestede stevner i Norge og Sverige bli lagt til grunn, hvorav minst to av poengsummene må være fra norske stevner.

Ekvipasjene søker uoppfordret om deltakelse. Det er de 15 beste ekvipasjene i hver gruppe (spor og rundering) i henhold til uttakskriteriene som blir plukket ut.

For fullstendig oversikt over kriterier for påmelding, se her