Resultater – Årets brukshund

(Vedtatt på Forbundstinget 2005):

«ÅRETS BRUKSHUND» utdeles og settes opp av Norsk Brukshundsports Forbund .

Målet med «Årets brukshund » er å kåre årets beste ekvipasje i brukshundsporten.
Statuetten som utdeles til «Årets brukshund», er kalt «ZANTO STATUETTEN», dette til minne om hunden Zanto, som i sytti-åttiårene var Nordens mestvinnende hund innen brukshundsport og lydighet.

Utdeling skjer på en av Norsk Kennel Klubs internasjonale utstillinger i november/desember.

«ÅRETS BRUKSHUND» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A som har høyest poengsum fra til sammen 4-fire- NKK/NBF terminfestede stevner fordelt på minst to av gruppene spor, rundering, rapport. Minst en poengsum må være fra årets Norgesmesterskap. Ekvipasjen må være bedømt av minst 4-fire forskjellige dommere.

Stevner fra og med 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende.

Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund. I tillegg kåres «Årets sporhund » – «Årets runderingshund» – «Årets rapporthund». Ekvipasjen som på til sammen 3-tre- NKK/NBF terminfestede stevner + årets Norgesmesterskap har høyest poengsum tildeles NBF’s Diplom.

Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere fra disse reglene.