Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

12.-13. november 2022

Nyheter for dommere

Dommerkonferansen 2022 – ønske om innspill

Til alle autoriserte brukshund- og kåringsprøvedommere

Dommerkonferansen 2022 – ønske om innspill
Endelig kan Norsk Brukshundsports Forbund og Fagkomitéen for brukshundsport ønske dere velkommen til dommerkonferanse. Ikke siden 2017 har dere vært samlet. Siden den gangen har også nye dommere kommet til.

Hold av datoene 12.-13. november 2022! Vi oppfordrer ALLE dommere til å delta for å holde seg faglig oppdatert og for å møte sine dommerkollegaer.

For at dette skal bli en verdifull samling, ønsker vi innspill fra dere. Vi ber dere derfor om å komme med innspill til aktuelle tema innen utgangen av august. Etter dette vil dere få ytterligere informasjon og mulighet til å melde dere på.

Forslag sendes til fagkomitéen ved Nina Syvertsen på nina.syvertsen@outlook.com innen 31. august.

Med vennlig hilsen
Fagkomitéen for brukshundsport
v/Nina Syvertsen

Dommerkurs 2022