Regler for deltagelse til NM

Uttaket offentliggjøres så raskt det er klart. Det føres NM-uttakslister på web, men husk de er uoffisielle. Det endelige uttaket skjer på basis av de resultater folk sender inn selv.
Skjemaene skal være NBF i hende innen den 1. lørdagen i juli hvert år.

Rett til å delta på NM har hunder hvis eier/fører er norsk statsborger eller er bosatt i Norge, dersom de ellers tilfredsstiller kravene.

For å delta i NM må ekvipasjen i inneværende sesong minst ha oppnådd godkjent karakter i klasse A i den gruppen ekvipasjen ønsker å delta i. Ved uttaket vil de tre høyeste poengsummene fra terminfestede stevner i Norge og Sverige bli lagt til grunn, hvorav minst to av poengsummene må være fra norske stevner.

Norgesmesteren fra foregående år vil automatisk være kvalifisert dersom ekvipasjen har oppnådd godkjent karakter i samme gruppe i ovennevnte tidsrom.

Inneværende sesong går fra 1. juli og fram til 30. juni året etter. Søknad om deltakelse i NM skal være NBF i hende senest den første lørdagen i juli det året det søkes for. NBFs styre kan endre datoer i særskilte tilfeller.

NBFs styre kan, dersom spesielle omstendigheter tilsier det, dispensere fra kravene for deltakelse.