Norsk Brukshundsports forbund (NBF)

Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport. Vi er den faglige instans for brukshundsport som utøves innen Forbundets virkeområde. NBF er underlagt regler og bestemmelser gitt i forbindelse med tilslutnings eller samarbeidsavtaler med andre organisasjoner godkjent av Forbundstinget.

Norsk Brukshundsports Forbund ble stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF). I 1989 skiftet Forbundet navn til Norsk Hundesports Forbund (NHF), og i 1990 fikk Forbundet det navnet det har i dag, Norsk Brukshundsports Forbund (NBF).

NBF er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport. Alle norske klubber som har brukshundsport i sine aktivitetstilbud kan opptas som medlemmer.

NBF er den faglige instans for brukshundsport som utøves innen Forbundets virkeområde.

NBF er underlagt regler og bestemmelser gitt i forbindelse med tilslutnings eller samarbeidsavtaler med andre organisasjoner godkjent av Forbundstinget.

NBF samarbeider med NKK , og skal ivareta bruskhundsporten i Norge. Samarbeidsavtalen/Praktiseringsavtalen med NKK har som formål å legge forholdene til rette for å bedre vilkårene for brukshundsporten i Norge, samt å avgrense ansvarsforholdet mellom de to organisasjonene.

NBF har som formål å fremme brukshundsporten i Norge og internasjonalt, herunder bidra til samarbeid mellom klubbene og representere disse nasjonalt og internasjonalt. NBF skal iverksette opplæring av instruktører og dommere på riksnivå. Dessuten påvirke at relevant opplæring blir satt i gang på landsdels og klubbnivå. NBF skal koordinere stevner og konkurranser i form av terminlister o.l. Videre sørge for oppdatert regelverk for disse.

NBF arrangerer hvert år Norgesmesterskapet for brukshunder, der det blir kåret en Norgesmester i hver av grenene spor og rundering. Nordisk Mesterskap for brukshunder arrangeres mellom de fire nordiske land, Danmark – Finland – Sverige og Norge . Hovedøvelsene i NoM er Spor – Rundering – Rapport – Forsvarshund og IPO.

Hvert år deler NBF ut «Årets Brukshund» – Zanto Statuetten – til årets beste brukshundekvipasje på Dogs4All

NBF arrangerer også årlig brukshundkurs .

§ 2. FORMÅL
NBFs formål er å fremme brukshundsporten i Norge og internasjonalt,
herunder bidra til samarbeid mellom klubbene og representere disse nasjonalt og internasjonalt.
NBF skal arbeide aktivt for å øke rekrutteringen til brukshundsporten generelt og brukshundprøver spesielt.