Fagkomite Bruks

Formål

Fagkomiteens formål er å bistå Norsk Brukshundsports Forbund i faglige spørsmål og avgjørelser og være en fagkomite for styret.
Fagkomiteen skal samarbeide med NKK`s kompetansegrupper i saker der dette er naturlig.

Faglige nedslagsfelt:

  • Regelverk: «Regler for Brukshundprøver»; «Regler for Kåringsprøver» og FCI Guidelines for International Nordic Style Trials»
  • Utdanning: Instruktører, dommere, utdanningsplaner for instruktører og dommere
  • Samlinger: For dommere og instruktører.

Informasjon:

2019 (2022): Revisjon NKK’s bruksprøveprogram

2020 (2023): Dommerkurs, dommersamling, regler for kåringsprøver

2021 (2024): Instruktørkurs (Trinn II og trinn III ved behov). Instruktørsamling

Nyheter

Fabkomiteen for bruks 2024/25, Valg

FAGKOMITEEN FOR BRUKS 2024/2025

 

 

I forbindelse med valgperioden for medlemmer til Fagkomiteen for Bruks (FK Bruks), er følgende roller i komiteen på valg;

Verv Navn Valgperiode
Medlem På valg (2 år)
Dommer På valg (1 år)
Utøver På valg (2 år)
Instruktør På valg (2 år)
Dommer Anne-Marit Traaholt Ikke på valg
Instruktør Mette Madsen Ikke på valg

Valgperioden for FK bruks er 01.06. – 31.05.

Dersom NBF’s medlemsklubber ønsker å fremme forslag til kandidater ber vi om at disse sendes til NBF`s styre, med kandidatens navn, begrunnelse for forslaget og relevant CV. Kandidaten må ha sagt seg villig til å stille som kandidat for vervet.

 

Vi minner om følgende fra FK’s mandat:

 

Oppnevning.

Medlemmene i Fagkomiteen oppnevnes av styret i NBF.

 

Fagkomiteens medlemmer

Kompetansegruppen på 6 personer skal inneholde:

2 autoriserte dommere

2 instruktører Trinn II Bruks eller Trinn III

1 representant for utøverne. Skal inneha erfaring fra klasse A.

1 medlem

Forslag sendes innen 19.04.2024 til: sekretaer@norsk-brukshundsport.no Forlag kan ikke sendes fra enkeltpersoner, men må sendes gjennom medlemsklubb.

Valg av nye medlemmer til Fagkomiteen for Bruks fra 01.06.2024

Valg av nye medlemmer til Fagkomiteen for Bruks fra 01.06.2024

I forbindelse med valgperioden for medlemmer til Fagkomiteen for Bruks (FK Bruks), er følgende roller i komiteen på valg;

Verv Navn Valgperiode
Medlem På valg (2 år)
Dommer På valg (1 år)
Utøver På valg (2 år)
Instruktør På valg (2 år)
Dommer Anne-Marit Traaholt Ikke på valg
Instruktør Mette Madsen Ikke på valg

Valgperioden for FK bruks er 01.06. – 31.05.

Dersom NBF’s medlemsklubber ønsker å fremme forslag til kandidater ber vi om at disse sendes til NBFs styre, med kandidatens navn, begrunnelse for forslaget og relevant CV. Kandidaten må ha sagt seg villig til å stille som kandidat for vervet.

 

Vi minner om følgende fra FK’s mandat:

 

Oppnevning.

Medlemmene i Fagkomiteen oppnevnes av styret i NBF.

 

Fagkomiteens medlemmer

Kompetansegruppen på 6 personer skal inneholde:

2 autoriserte dommere

2 instruktører Trinn II Bruks eller Trinn III

1 representant for utøverne. Skal inneha erfaring fra klasse A.

1 medlem

Styret vil så sette opp foreslåtte kandidater for nyvalg/gjenvalg med virkning fra 01.06.2024.

Forslag sendes innen 19.04.2024 til: sekretaer@norsk-brukshundsport.no

Fagkomite for bruks pr. 01.06.2022

Fagkomite for bruks pr. 01.06.2022 er sammensatt slik;

Leder: Nina Syvertsen
Medlem: Aud Flemsæter
Medlem: Frank Mellemsæter
Medlem: Anne-Marit Traaholt
Medlem: Anita Helgesen
Medlem: Hilde Nordli

Les mer her

NBF takker Bernt Hinna og Geir KIldebo for arbeidet de har utført i Fagkomiteen.