Fagkomite Bruks

Formål

Fagkomiteens formål er å bistå Norsk Brukshundsports Forbund i faglige spørsmål og avgjørelser og være en fagkomite for styret.
Fagkomiteen skal samarbeide med NKK`s kompetansegrupper i saker der dette er naturlig.

Faglige nedslagsfelt:

  • Regelverk: «Regler for Brukshundprøver»; «Regler for Kåringsprøver» og FCI Guidelines for International Nordic Style Trials»
  • Utdanning: Instruktører, dommere, utdanningsplaner for instruktører og dommere
  • Samlinger: For dommere og instruktører.

Informasjon:

2019 (2022): Revisjon NKK’s bruksprøveprogram

2020 (2023): Dommerkurs, dommersamling, regler for kåringsprøver

2021 (2024): Instruktørkurs (Trinn II og trinn III ved behov). Instruktørsamling

Nyheter

Fagkomite for bruks pr. 01.06.2022

Fagkomite for bruks pr. 01.06.2022 er sammensatt slik;

Leder: Nina Syvertsen
Medlem: Aud Flemsæter
Medlem: Frank Mellemsæter
Medlem: Anne-Marit Traaholt
Medlem: Anita Helgesen
Medlem: Hilde Nordli

Les mer her

NBF takker Bernt Hinna og Geir KIldebo for arbeidet de har utført i Fagkomiteen.

Innspill til tema til dommerkonferanse 2021

Medlemmer i Fagkomiteen pr. 01.06.2021

Medlemmer i Fagkomiteen pr. 01.06.2021

  • Bernt Hinna , leder, til 31.05.2022
  • Anne-Marit Treholt, dommer til 31.05.2023
  • Aud Flemsæter, instruktør, til 30.05.2023
  • Hilde Nordli, deltakerrepresentant , til 31.05.2023
  • Frank Mellemsæther, instruktør, til 31.05.2022
  • Geir Kildebo, dommer , til 31.05.2022