Fagkomite Bruks

Formål

Fagkomiteens formål er å bistå Norsk Brukshundsports Forbund i faglige spørsmål og avgjørelser og være en fagkomite for styret.
Fagkomiteen skal samarbeide med NKK`s kompetansegrupper i saker der dette er naturlig.

Faglige nedslagsfelt:

  • Regelverk: «Regler for Brukshundprøver»; «Regler for Kåringsprøver» og FCI Guidelines for International Nordic Style Trials»
  • Utdanning: Instruktører, dommere, utdanningsplaner for instruktører og dommere
  • Samlinger: For dommere og instruktører.

Informasjon:

2019 (2022): Revisjon NKK’s bruksprøveprogram

2020 (2023): Dommerkurs, dommersamling, regler for kåringsprøver

2021 (2024): Instruktørkurs (Trinn II og trinn III ved behov). Instruktørsamling

Nyheter

Innspill til tema til dommerkonferanse 2021

Medlemmer i Fagkomiteen pr. 01.06.2021

Medlemmer i Fagkomiteen pr. 01.06.2021

  • Bernt Hinna , leder, til 31.05.2022
  • Anne-Marit Treholt, dommer til 31.05.2023
  • Aud Flemsæter, instruktør, til 30.05.2023
  • Hilde Nordli, deltakerrepresentant , til 31.05.2023
  • Frank Mellemsæther, instruktør, til 31.05.2022
  • Geir Kildebo, dommer , til 31.05.2022

Fagkomiteen orienterer om dommersamling i 2021

Gjennom samarbeidsavtalen med NKK, har NBF ansvar for å gjennomføre dommersamlinger. Det er Fagkomiteen som gjennomfører dommersamlingen på vegn av forbundet. I 2020 ble alle samlinger og kurs avlyst pga covid 19.

Fagkomiteen håper at NKK på RS møtet i mars, velger å bevilge midler i budsjettet til gjennomføring av dommersamling i 2021. Den vil, dersom budsjettforslaget blir vedtatt, bli lagt til høsten 2021.