Fagkomite Bruks

Formål

Fagkomiteens formål er å bistå Norsk Brukshundsports Forbund i faglige spørsmål og avgjørelser og være en fagkomite for styret.
Fagkomiteen skal samarbeide med NKK`s kompetansegrupper i saker der dette er naturlig.

Faglige nedslagsfelt:

  • Regelverk: «Regler for Brukshundprøver»; «Regler for Kåringsprøver» og FCI Guidelines for International Nordic Style Trials»
  • Utdanning: Instruktører, dommere, utdanningsplaner for instruktører og dommere
  • Samlinger: For dommere og instruktører.

Informasjon:

2019 (2022): Revisjon NKK’s bruksprøveprogram

2020 (2023): Dommerkurs, dommersamling, regler for kåringsprøver

2021 (2024): Instruktørkurs (Trinn II og trinn III ved behov). Instruktørsamling

Nyheter

Øke rekruttering til bruksprøveprogrammet

FK bruks ble på Brukshundkonferansen i 2019 gitt i oppgave å gjøre en vurdering av hvilke muligheter som finnes for å øke rekrutteringen til bruksprøveprogrammet.

Vurderinger som er foretatt, ble presentert i Brukshundkonferansen 2020  og sendt ut til hundeklubbene for kommentarer.

Innen utgangen av høringsfrist, 01.10.20, hadde 17 hundeklubber gitt sine tilsvar.

FK bruks har etter denne tid arbeidet med å kategorisere og sortere de ulike tilbakemeldingene. Selv om vi i på dette tidspunktet ikke ønsker å gå i detaljer, kan vi meddele om følgende:

  • Et flertall av klubber ønsket ikke et lavterskeltilbud i vårt prøveprogram. Av de resterende tilbakemeldinger var det stor usikkerhet om dette faktisk ville gi en reell økning i deltakelse. Med bakgrunn i de signaler vi har mottatt, har FK besluttet at vi stopper arbeidet med et lavterskeltilbud/spesialistprogram.
  • Det er imidlertid kommet en rekke kommentarer til de endringer som ble foreslått i lp programmet. Disse tilbakemeldingene vil vi inkludere i et endelig endringsforslag.

Konklusjoner/videre fremdrift:

  • Det blir ikke et spesialistprogram.
  • Det blir kun mindre endringer i lp/bruksøvelser i programmet.
  • Vi planlegger å legge nevnte endringer inn i prøveprogrammet og presentere disse på neste års Brukshundkonferanse før de sendes til NKK for endelig høring.

Dette til informasjon

FK bruks

Ny Fagkomite i bruks

Dommerkurs 2020 – avlyst