Fagkomite Bruks

Formål

Fagkomiteens formål er å bistå Norsk Brukshundsports Forbund i faglige spørsmål og avgjørelser og være en fagkomite for styret.
Fagkomiteen skal samarbeide med NKK`s kompetansegrupper i saker der dette er naturlig.

Faglige nedslagsfelt:

  • Regelverk: «Regler for Brukshundprøver»; «Regler for Kåringsprøver» og FCI Guidelines for International Nordic Style Trials»
  • Utdanning: Instruktører, dommere, utdanningsplaner for instruktører og dommere
  • Samlinger: For dommere og instruktører.

Informasjon:

2019 (2022): Revisjon NKK’s bruksprøveprogram

2020 (2023): Dommerkurs, dommersamling, regler for kåringsprøver

2021 (2024): Instruktørkurs (Trinn II og trinn III ved behov). Instruktørsamling

Nyheter

Vurdering og anbefaling spesialisttilbud ny frist

Vurdering og anbefaling spesialisttilbud