FK bruks ble på Brukshundkonferansen i 2019 gitt i oppgave å gjøre en vurdering av hvilke muligheter som finnes for å øke rekrutteringen til bruksprøveprogrammet.

Vurderinger som er foretatt, ble presentert i årets Brukshundkonferanse og er vedlagt. Her er også anbefalinger fra FK bruks angitt. Det ble under Brukshundkonferansen også foretatt online «temperaturmålinger» fra salen på de vurderinger som var foretatt, og resultatene fra disse målingene er inkludert i vedlegget.

De respektive klubber bes med dette om følgende:

  • Diskuter/presenter gjennomgangen med flest mulig i din klubb.
  • Gi en tilbakemelding på om de anbefalinger som FK bruks har gitt, har støtte i nettopp din klubb. Da tenkes spesielt på konklusjoner på sidene 13, 18, og 42-51
  • Gi konkrete tilbakemeldinger på hva vi evt kan gjøre annerledes innen 01.06.20

Din klubbs tilbakemelding er avgjørende for vårt videre arbeid.

Oppdatering 29.04.2020. Ny frist er 01.10.2020