The Challenge regelverket er revidert.

Gjeldende fra 07.03.2020