Medlemsskap

Kriteriene for medlemskap:
Alle norske klubber som har brukshundsport i sine aktivitetstilbud kan opptas som medlemmer i NBF.
Medlemsklubbene skal være samarbeidende med Norsk Kennel Klubb.

Hva koster medlemskapet:
Prisen for medlemskap er kr. 1750,- + kr. 5,- pr. innrapportert medlem.
Altså, prisen vil være avhengig av hvor mange medlemmer klubben rapporterer inn som aktive medlemmer (Se søknadsskjema).
Kr. 250,- av medlemsskapet er øremerket som støtte til NM arrangøren.

Medlemsfordeler:
Ved et medlemskap i NBF vil klubben kunne bli forespurt om å arrangere Norges- og Nordisk Mesterskap.

Antall oppførte medlemmer gir rett til representasjon på Forbundstinget i følge Forbundets lover. Dette gir klubbens medlemmer mulighet til å være med å bestemme brukshund-sportens fremtid og å fremme brukshundsporten både nasjonalt og internasjonalt.

Det er kun medlemmer av klubb tilsluttet NBF som kan få tildelt tittelen «Årets Brukshund».

Det er kun medlemmer av klubb tilsluttet NBF som kan få tildelt tittelen «Årets Sporhund»

Det er kun medlemmer av klubb tilsluttet NBF som kan få tildelt tittelen «Årets Runderingshund»

Medlemmer av klubb tilsluttet NBF vil ha fortrinnsrett ved NBF’s Brukshundkurs og få rabatt på disse-.

Sølenstua Camp og Hytter gir 5% rabatt for NBF medlemsklubber.

Spørsmål vedrørende medlemskap i NBF:

Norsk Brukshundsports Forbund
Postboks 79 Stovner,
0913 Oslo

sekretaer@norsk-brukshundsport.no

Kriteriene for medlemskap:

Alle norske klubber som har brukshundsport i sine aktivitetstilbud kan opptas som medlemmer i NBF.
Medlemsklubbene skal være samarbeidende med Norsk Kennel Klubb.