Resultater alle klasser 2018

DATOKLUBBREFERANSENUMMERDISIPLINKLASSEDATO PUBLISERT
01.03.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18001 (Avlyst)RunderingAvlyst
04.03.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18002 (Avlyst)RunderingAvlyst
24.03.2018Klepp Brukshund Klubb 83-18003Rundering20.05.2018
25.03.2018Klepp Brukshund Klubb 83-18004Rundering20.05.2018
14.04.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18005SporD, C og A20.05.2018
14.04.2018Norsk Schäferhund Klub Oslo 83-18006 (Avlyst)SporDAvlyst
14.04.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18007Rundering20.05.2018
15.04.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18008Rundering20.05.2018
15.04.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18009SporB, A20.05.2018
21.04.2018Norsk Schäferhund Klub Oslo 83-18010 (avlyst)SporCAvlyst
21.04.2018Fosen Brukshundklubb 83-18011Rundering20.05.2018
21.04.2018Tønsberg Hundeklubb 83-18012 (Avlyst)SporB, AAvlyst
22.04.2018Tønsberg Hundeklubb 83-18013 (Avlyst)SporD,C,AAvlyst
22.04.2018Fosen Brukshundklubb 83-18014Rundering20.05.2018
24.04.2018Hønefoss Hundeklubb 83-18015 (Avlyst)SporDAvlyst
25.04.2018Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb 83-18016SporD,C20.05.2018
28.04.2018Sunnmøre Hundeklubb 83-18017SporC,B,A20.05.2018
28.04.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18018Spor20.05.2018
29.04.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18019Spor20.05.2018
29.04.2018Sunnmøre Hundeklubb 83-18020RunderingC,B,A20.05.2018
02.05.2018Indre Østfold Hundeklubb 83-18021SporD20.05.2018
03.05.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18022SporA20.05.2018
05.05.2018Lillesand Og Omegn Hundeklubb 83-18023SporD20.05.2018
05.05.2018Fet Og Omegn Hundeklubb 83-18024 (Avlyst)SporD,CAvlyst
05.05.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18025
Rundering18.06.2018
06.05.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18027Rundering20.05.2018
06.05.2018Fet Og Omegn Hundeklubb 83-18028 (Avlyst)SporD,CAvlyst
07.05.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18029SporA20.05.2018
07.05.2018Stovner Hundeklubb 83-18030 (Avlyst)SporD,CAvlyst
08.05.2018Elverum Hundeklubb 83-18031SporD,A25.05.2018
09.05.2018Voss Hundeklubb 83-18032SporD,C20.05.2018
09.05.2018Voss Hundeklubb 83-18033RunderingD,C20.05.2018
10.05.2018Notodden Trekk- Og Brukshundklubb 83-18034Rundering20.05.2018
12.05.2018Norsk Rottweilerklubb 83-18035SporD,C20.05.2018
13.05.2018Norsk Rottweilerklubb 83-18036SporD,C20.05.2018
15.05.2018Hønefoss Hundeklubb 83-18037 (avlyst)SporCAvlyst
15.05.2018Lillehammer Brukshundklubb 83-18038
SporD06-06-2018
23.05.2018Klepp Brukshund Klubb 83-18039
RunderingD,C,B05.06.2018
23.05.2018Norsk Rottweilerklubb Trondheim 83-18040

SporD,C05.06.5018
26.05.2018Indre Østfold Hundeklubb 83-18042_1
RunderingD,C,B,A06.06.2018
26.05.2018Salten Brukshundklubb 83-18043
Spor/Rundering12.06.2018
26.05.2018Fosen Brukshundklubb18-83044 (avlyst)
SporAvlyst
26.05.2018Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb 83-18045
Spor/RunderingD,C06.06.2018
27.05.2018Indre Østfold Hundeklubb 83-18042_2
RunderingD,C,B,A09.06.2018
27.05.2018Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb 83-18048
Spor/RunderingSpor D,C, Rundering alle kl06.06.2018
27.05.2018Fosen Brukshundklubb 83-18049 (avlyst)SporAvlyst
27.05.2018Salten Brukshundklubb 83-18050
Spor09.06.2018
29.05.2018Elverum Hundeklubb 83-18051
SporC,A06.06.2018
30.05.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18052
SporD,C05.06.2018
02.06.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18046
Spor05.06.2018
02.06.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18053
SporB, A05.06.2018
02.06.2018Holmestrand Hundeklubb 83-18054
Rundering06.06.2018
02.06.2018Fet Og Omegn Hundeklubb 83-18054

Rundering05.06.2018
02.06.2018Voss Hundeklubb 83-18056
Spor07.06.2018
03.06.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18047
Spor05.06.2018
03.06.2018Voss Hundeklubb 83-18057
Rundering07.06.2018
03.06.2018Fet Og Omegn Hundeklubb 83-18058
Rundering05.06.2018
03.06.2018Holmestrand Hundeklubb 83-18059
Rundering06.06.2018
03.06.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18060
SporB, A05.06.2018
06.06.2018Norsk Schäferhund Klub Helgeland 83-18061
RunderingD,C18.06.2018
07.06.2018Lillehammer Brukshundklubb 83-18062
SporD08.06.21018
09.06.2018Narvik Hundeklubb 83-18041

SporD,C21.12.2018
09.06.2018Oslo Og Omegn Dressurklubb 83-18063
RunderingD,C11.06.2018
09.06.2018Elverum Hundeklubb 83-18064
SporB,A12.06.2018
10.06.2018Elverum Hundeklubb 83-18065
SporA12.06.2018
10.06.2018Stovner Hundeklubb 83-18066
Rundering1106.2018
16.06.2018Norsk Rottweilerklubb 83-18067
SporD,C,B,A21.06.2018
16.06.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18068
SporD,C18.06.2018
17.06.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18069
Rundering18.06.2018
17.06.2018Norsk Rottweilerklubb 83-18070
SporD,C,B,A18.06.2018
01.07.2018Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn 83-18071
Spor/Rundering05.07.2018
10.08.2018Norsk Brukshundsports Forbund 83-18072
RunderingA25.08.2018
11.08.2018Norsk Brukshundsports Forbund 83-18072
RunderingA25.08.2018
15.08.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18073
SporD,C25.08.2018
18.08.2018Norsk Dobermann Klub Troms Og Omegn 83-18074
RunderingD,C
19.08.2018Norsk Dobermann Klub Troms Og Omegn 83-18074RunderingD,C29.10.2018
19.08.2018Grenland Hundeklubb 83-18075
Rundering02.09.2018
22.08.2018Norsk Rottweilerklubb Trondheim 83-18076 (avlyst)SporD,CAVLYST
25.08.2018Fet Og Omegn Hundeklubb 83-18077
SporB,A02.09.2018
25.08.2018Tromsø Hundeklubb Brukshundgruppa 83-18078

Spor/Rundering21.12.2018
25.08.2018Norsk Schäferhund Klub Helgeland 83-18081
Spor05.09.2018
26.08.2018Tromsø Hundeklubb Brukshundgruppa 83-18079

Spor21.12.2018
26.08.2018Fet Og Omegn Hundeklubb 83-18080
SporB,A10.09.2018
26.08.2018Norsk Schäferhund Klub Helgeland 83-18082
Spor/Rundering10.09.2018
04.09.2018Elverum Hundeklubb 83-18083
SporB15.09.2018
08.09.2018Gudbrandsdal Hundeklubb 83-18084
Spor15.09.2018
08.09.2018Voss Hundeklubb 83-18085
Spor15.09.2018
08.09.2018Salten Brukshundklubb 83-18086
Spor/Rundering15.09.2018
08.09.2018Stovner Hundeklubb 83-18087
SporB,A15.09.2018
08.09.2018Norsk Schäferhund Klub Agder 83-18088
Rundering15.09.2018
09.09.2018Stovner Hundeklubb 83-18089
SporB,A17.09.2018
09.09.2018Voss Hundeklubb 83-18090
Rundering17.09.2018
09.09.2018Salten Brukshundklubb 83-18091
Spor17.09.2018
09.09.2018Gudbrandsdal Hundeklubb 83-18092
Rundering17.09.2018
09.09.2018Norsk Boxerklubb Oslo/Akershus 83-18093b
SporD17.09.2018
09.09.2018Norsk Schäferhund Klub Agder 83-18094
Rundering17.09.2018
15.09.2018Hønefoss Hundeklubb 83-18095
SporB,A22.09.2018
15.09.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18096
SporB,A22.09.2018
15.09.2018Stovner Hundeklubb 83-18097
SporD,C22.09.2018
16.09.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18098
SporB,,A22.09.2018
16.09.2018Hønefoss Hundeklubb 83-18099
SporA22.09.2018
22.09.2018Fosen Brukshundklubb 83-18100
Spor01.10.2018
22.09.2018Norsk Rottweilerklubb 83-18101
Spor01.10.2018
23.09.2018Norsk Rottweilerklubb 83-18102
Spor01.10.2018
23.09.2018Fosen Brukshundklubb 83-18103
Spor01.10.2018
28.09.2018Norsk Schäferhund Klub Troms Og Omegn 83-18104 (avlyst)Spor/Runderingavlyst
06.10.2018Stovner Hundeklubb 83-18105
SporD,C10.10.2018
06.10.2018Klepp Brukshund Klubb 83-18106
Rundering10.10.2018
06.10.2018Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb 83-18107
RunderingD,C,B01.11.2018
07.10.2018Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb 83-18108
SporD,C,B01.11.2018
07.10.2018Klepp Brukshund Klubb 83-18109
Rundering15.10.2018
13.10.2018Tønsberg Hundeklubb 83-18110
Rundering18.10.2018
13.10.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18111
Rundering15.10.2018
14.10.2018Norsk Schäferhund Klub Rogaland 83-18112
Spor15.10.2018
14.10.2018Tønsberg Hundeklubb 83-18113
Rundering18.10.2018
20.10.2018Asker Hundeklubb 83-18114
Rundering31.10.2018
21.10.2018Kvam Hundeklubb 83-18115
RunderingD,C11.11.2018
03.11.2018Indre Østfold Hundeklubb 83-18116
SporB16.11.2018
03.11.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18117
Rundering06.11.2018
04.11.2018Indre Østfold Hundeklubb 83-18116
SporD,C16.11.2018
04.11.2018Nidaros Brukshundklubb 83-18118
Rundering06.11.2018
10.11.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18119
SporC,A10.11.2018
11.11.2018Sarpsborg Hundeklubb 83-18120
SporB,A11.11.2018