Forbundsting & brukshundkonferanse

Forbundsting

NBF’s høyeste myndighet er Forbundstinget, som avholdes hvert år i februar måned.

Innkalling til forbundsting
Forbundsstyret kunngjør innen den 30. november hvert år informasjon om tid og sted for kommende Ting, sammen med forslag til eventuelt lovendringer. Fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før Tinget avholdes.

Forslag til forbundstinget
Forslag som ønskes behandlet, skal være Forbundsstyret i hende senest 31. desember.
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOVER, SKAL VÆRE INNKOMMET SENEST 31. OKTOBER. Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber ved styret, samt Forbundsstyret.

Brukshundkonferanse

NBF arrangerer hvert år, tradisjonelt dagen før Forbundstinget, en brukshundkonferanse.
Alle medlemsklubber blir invitert for å diskutere «rikets tilstand», viktige saker som det har vært jobbet med, og hva som vil og skal jobbes med framover.
Brukshundkonferansens agenda er forskjellig fra år til år.

Brukshundkonferanse:
27.02.2021 kl 11.00- 17.00, er avlyst

Forbundstinget:
28.02.2021 kl 10:30 blir gjennomført digitalt

Nyheter om Forbundsting & brukshundkonferanse

Forbundsting 2021

Forbundsting og brukshundkonferansen 2021

Styret i NBF har grunnet pågående koronapandemi, vedtatt at årets Brukshundkonferanse blir avlyst. Forbundstinget blir avholdt på dato som annonsert, men på digital plattform. Mer informasjon om dette vil bli sendt medlemsklubbene innen fristen for utsending av dokument til Forbundstinget

Forbundstinget:
28.02.2021 kl 10:30 blir gjennomført digitalt

Forbundsting og brukshundkonferanse 2021