Ny høringsfrist for «Vurdering og anbefaling spesialisttilbud»

Den nye fristen er satt til 01.10.2020