Dommerkurs for 2020 utgår. Dette grunnet de omstendigheter som er i landet i forhold til corona pandemien, vi ser ikke hvordan dette kurset skal kunne gjennomføres på en god måte.

Vi legger i stedet opp til å kunne gjennomføre et slikt kurs neste år.