NBF styret har gjort vedtak om å avlyse Evjekurset og Sølenkurset. Dette med bakgrunn i den pågående koronapandemien og de restriksjoner som er satt for våre aktiviteter.