NBF styret har med bakgrunn i NKK og Nordisk Kennel Union sine vedtak, valgt å avlyse NOM 2020 som Norge skulle være vertsland for .

Alle nordiske mesterskap i 2020 er avlyst

Med bakgrunn i koronapandemien og de økonomiske konsekvensene det medfører, har Nordisk Kennel Union besluttet at alle nordiske mesterskap i 2020 avlyses. «NKKs Hovedstyre vedtok at det ikke arrangeres nordiske mesterskap i regi av NKK i 2020. Kennelklubbene i de øvrige nordiske land har truffet tilsvarende vedtak. Dette innebærer at nordisk mesterskap i agility og nordisk mesterskap i kreativ lydighet som skulle vært avholdt i Norge, avlyses.
HS vedtok videre at det ikke sendes landslag som skal representere NKK i 2020.
Vedtaket om at det ikke utbetales støtte til landslag (sak 31/20) opprettholdes ut 2020.»