Mentorordning for (nye) arrangører av brukshundprøver

NBF tilbyr nå en mentorordning for klubber som vil arrangere brukshundprøver, men som kanskje har spørsmål om hvordan dette kan gjøres i egen klubb eller har møtt noen utfordringer på veien. Mentorene har lang erfaring både som deltakere og prøveledere på brukshundprøver, og som og engasjerte i klubbarbeid.

Elisabeth Østbakken, epost: caizer01@outlook.com

Hege Svendsen, epost: hegeols@start.no

Anita Helgesen, epost: anihelge@gmail.com, tlf: 473 07 989

Vi oppfordrer klubbene til å ha lav terskel for å ta kontakt og se på mulighetene for å arrangere prøver i egen klubb i fremtiden!