Fagkomite for bruks pr. 01.06.2022

Fagkomite for bruks pr. 01.06.2022 er sammensatt slik;

Leder: Nina Syvertsen
Medlem: Aud Flemsæter
Medlem: Frank Mellemsæter
Medlem: Anne-Marit Traaholt
Medlem: Anita Helgesen
Medlem: Hilde Nordli

Les mer her

NBF takker Bernt Hinna og Geir KIldebo for arbeidet de har utført i Fagkomiteen.