Stavanger , 20.06.21

Til alle brukshund- og kåringsdommere

Innspill til tema til dommerkonferanse 2021.

Så sant det lar seg gjøre, ønsker Norsk Brukshundsports Forbund å gjennomføre dommerkonferanse i slutten av november inneværende år

Ytterligere informasjon og mulighet for påmelding vil da komme senere.

Vi ønsker imidlertid med dette innspill fra dere om hva som kan være ønskelig å ta opp på en slik samling.

– Forslag til justering av regelverk til revidering 2022.

– Andre relevante ting som kan/bør tas opp.

 

Innspill imøteses innen utgangen av august

Forslag sendes til FK ved  bernt.hinna@lyse.net

           

Med vennlig hilsen

Bernt Hinna

For FK bruks