NOM 2021-AVLYST

Styret i NBF har valgt å avlyse NOM arrangementet i Norge 2021. Stor usikkerhet om karanteneregler og land som ikke har mulighet til å stille, gjorde at NBF fant det best å ikke gjennomføre et så stort arrangement i år. Vi beklager at NOM går ut, men er  glade for at det blir NM i år.

Mvh

Styret i NBF