Fabkomiteen for bruks 2024/25, Valg

FAGKOMITEEN FOR BRUKS 2024/2025

 

 

I forbindelse med valgperioden for medlemmer til Fagkomiteen for Bruks (FK Bruks), er følgende roller i komiteen på valg;

 

 

Verv Navn Valgperiode
Medlem På valg (2 år)
Dommer På valg (1 år)
Utøver På valg (2 år)
Instruktør På valg (2 år)
Dommer Anne-Marit Traaholt Ikke på valg
Instruktør Mette Madsen Ikke på valg

 

Valgperioden for FK bruks er 01.06. – 31.05.

 

Dersom NBF’s medlemsklubber ønsker å fremme forslag til kandidater ber vi om at disse sendes til NBF`s styre, med kandidatens navn, begrunnelse for forslaget og relevant CV. Kandidaten må ha sagt seg villig til å stille som kandidat for vervet.

 

Vi minner om følgende fra FK’s mandat:

 

Oppnevning.

Medlemmene i Fagkomiteen oppnevnes av styret i NBF.

 

Fagkomiteens medlemmer

Kompetansegruppen på 6 personer skal inneholde:

2 autoriserte dommere

2 instruktører Trinn II Bruks eller Trinn III

1 representant for utøverne. Skal inneha erfaring fra klasse A.

1 medlem

 

Forslag sendes innen 19.04.2024 til: sekretaer@norsk-brukshundsport.no Forlag kan ikke sendes fra enkeltpersoner, men må sendes gjennom medlemsklubb.