Oppdatering angående terminliste og resultatskjema for brukshundprøver

 

Terminliste

I forbindelse med NKK sin nye hjemmeside ble også terminlistene fornyet. Informasjon om gren, klasser etc er ikke lengre tilgjengelig i terminlisten for brukshundprøver. NKK er gjort oppmerksom på problemet, og er også purret opp. Vi har ikke fått et tidsperspektiv på når dette vil rettes opp i.

Inntil videre er den gamle terminlisten tilgjengelig på denne lenken:
NKK (dogweb.no)

Resultatskjema

Det ble gjort noen endringer i lydighetsøvelsene i klasse D, C og B i regelverket som er gyldig fra 01.01.24. Oppdaterte resultatskjema ligger tilgjengelig på NBFs hjemmeside. Vi ber klubbene om å bruke disse skjemaene under sine arrangementer. NKK har fått nye skjema tilsendt, men vi har ikke fått tilbakemelding på når disse vil bli lagt inn enda. Det betyr at en inntil videre må registrere resultatene i Dogweb på NKKs gamle skjema på følgende måte:

I klasse D må karakter for Dekk fra holdt legges inn under Dekk under marsj.

I klasse C må karakterene legges inn i gammel rekkefølge.

I klasse B må karakter for Metallapport legges inn under Tungapport.

Siden 2018 har det vært en utregningsfeil i NKKs skjema for «godkjent» poengsum, dette er fremdeles tilfellet.

Lenker til nye resultatskjema

Maria T. Geber

Sekretær NBF

Tlf 411 79 811