Godtgjørelse NBF

Dommeroppgjør

Reglement for dagpenger

Dagpenger (inkl reisedøgn) for dømming følgende beløp: kr. 400,- pr. dag

Ved bruk av bil til steder som kan nåes med fly, utbetales en kilometergodtgjørelse etter statens regulativ inntil mini/apexpris på fly. Dessuten betales kilometergodtgjørelse til og fra flyplass.

Ved bruk av bil til steder som ikke kan nåes med fly, utbetales en kilometergodtgjørelse med kr. 3,50 pr. km. for kjøring inntil 10 000 kilometer. Kjøring ut over dette godtgjøres med kr. 3,45 pr. km.

For passasjer i bil utbetales en godtgjøresle på kr. 1,00 pr. person pr. km. Antall passasjerer samt navn oppgis på oppgjørsskjemaet.