Fra og med 01.01.2018 er vi inne i en ny periode hvor regelverket kan oppdateres og
revideres.
Det gjeldende regelverk har nå vært praktisert i 3 sesonger, (fom 01.01.2015) og er «låst» tom
31.12.2017.
Fagkomiteen for Bruks (FK Bruks) har i perioden mottatt noen tilbakemeldinger/erfaringer
som ble presentert på NBF`s dommersamling i november. FK fikk mange fine innspill fra
samlingen, og vil gjøre sine vurderinger med utgangspunkt også i disse.

FK bruks ønsker å invitere alle medlemsklubber, utøvere og dommere til å komme med
innspill til ting dere mener bør evalueres i vårt regelverk.

FK gjør oppmerksom på at det ikke vil bli lagt opp til en total revidering i denne runden, men
det er mulig å komme med innspill/ forslag til små endringer og justeringer.
Målet er å kunne presentere et forslag til en lett revidering på NBF`s brukshundkonferanse i
februar 2018.

Frist for innspill er satt til: 31.januar 2018.
Tilbakemeldinger kan sendes til leder i FK – Agneta Dalbakk: agneta.dalbakk@bbnett.no