Innledning
Etter dommerkonferansen i 2022 ble det klart at Fagkomitéen burde komme med nye presiseringer til gjeldende regelverk. Fagkomiteen oversendte oversikt over presiseringene til styret 13.03.23. Styret justerte noen av disse i styremøte 23.03.23.

Lydighet

Hinderhøyde og apportvekter
Dette baseres på mankehøyde.

Målebrev
Skal leveres samtidig med startbok. Dersom det er tvil om hundens høyde, skal klassen over være gjeldende.

Belønning
Bruk av godbiter, leker osv. kan medføre bortvisning.

Animering
Animering i forbindelse med en øvelse, f.eks. hopp over hinder (fører går frem og klapper på hinderet), er ikke tillatt. Dette er et eksempel på at fører «ikke retter seg etter prøveleders anvisning».

3 sekunders regel i lydighetsøvelser
Dette punktet er ment som en presisering av styrte oppstarter, avslutninger og overstyrer ikke de moment der varighet er presisert. Eksempler på momenter der regelen gjelder; stå/dekk under innkalling og før/etter avlevering av apporter. Det gjelder ikke ved «holdt» under lineføring/fri ved foten.

Øvelsen kryp
For å få godkjent karakter i øvelsen skal albuene og/eller brystet berøre bakken under den største delen av øvelsen. Åling er ikke tillatt og medfører underkjennelse av øvelsen. Hunden skal benytte alle fire ben under øvelsen.

Kommandering av øvelsene
Plasskommandanten skal tydelig kommunisere med fører under utførelsen av øvelsene, enten verbalt eller ved tegn.

Spesialøvelser

Spor – generelle bestemmelser

Sporets lengde
Betegnelsen «ca.» hva gjelder lengde, skal tolkes slik at sporet ikke skal være lengre enn det som er satt for hver klasse, men heller ikke kortere. Avviksmargin: +/- 50 m. Arrangøren må gå ut riktig lengde på sporet i henhold til regelverket.

Sporline
Sporlinens lengde skal være minimum 5 meter.

Rundering – generelle bestemmelser

Dekking av terreng og søksmønster
Hundens søkslyst og evne til samarbeid skal legges til grunn for bedømming av øvelsen. Dette er en søksøvelse, ikke en lydighetsøvelse. Gjentagende ulydighet ved innkalling av hund i søk, er gjenstand for trekk.

Fra regelverket: «Ønskelig søksmønster i øvelsen er en hund som etter førerens anvisning, søker i dybden, har fremdrift og flyt i søket. Det er valgfritt hvordan fører ønsker å disponere hunden på midtlinjen.»

Feilmelding
Snapping av bringkobbel eller starthals for hunder med halsmelding, samt melding på merkebånd, er feilmelding.

Belønning
Godbiter og lek ved funn, er ikke tillatt.

Felt
Avlevering av gjenstand
I øvelsen feltsøk skal avlevering av gjenstand foregå som ved apportering. Det er ikke trekkgrunnlag om hunden setter seg skjevt ved innkomst. Fører kan bruke kommando for utgangsstilling uten at dette nødvendigvis medfører trekk. Hund som avleverer foran fører, kan settes direkte i søk etter avlevering, uten å måtte innta utgangsstilling først. Her, som i de andre søksøvelsene, er det samarbeid, arbeidsglede og det å søke, finne og avlevere som skal være hovedfokus.

Plassering av gjenstand i hjørner
Ved plassering av gjenstander, må dommer hensynta vindretningen. Dette må gjenspeiles ved karaktersetting hvis hunden søker utenfor feltet.

Opprykk
Opprykk følger hunden. Det er ingen føringer på hvor lenge man kan konkurrere i den enkelte klasse.

Naturbehov og markering
Fortolkningen av teksten som omhandler karakternedsettelse for «naturbehov» skal være: Naturbehov trekkes med inntil 2 karakterer i lydighetsdelen. Naturbehov eller «markering» i øvelsene felt, sporoppsøk eller under søket i rundering, skal trekkes med ½ karakter. Ved gjentakelse trekkes 1 karakter. Ut over dette kan regelen om gjennomgående feil benyttes.