Dokumenter – Kommentarer til regelverk – fortolkninger – presiseringer

3. KLASSE-INNDELING

Opprykk følger hunden. Ingen føringer på hvor lenge man kan konkurrere i den enkelte klasse

Hinderhøyde og apportvekter baseres på mankehøyde og ikke rase.

Målebrev skal leveres samtidig med startbok. 25 dommere er sertifisert som måledommere, men i en overgangsfase kan alle dommere måle hundens høyde. Dersom det er tvil om hundens høyde, skal klassen over være gjeldende.

4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN

Bruk av godbiter, leksaker osv. under og mellom lydighetsøvelsene.….  Deltagerne oppfordres til å legge fra seg godbiter/leksaker på utsiden av ringen.

Animering i forbindelse med en øvelse; f. eks hopp over hinder – (fører går frem og klapper på hinderet). Dette er et eksempel på det som er presisert i pkt. 7; «… ikke retter seg etter prøveleders anvisning»

3 sekunders regel; Omhandler gjennomføring av lydighetsøvelser. Punktet er ment som en presisering av styrte oppstarter, avslutinger og overstyrer ikke de moment der varighet er presisert. Ekesempel på moment der regelen gjelder; stå/dekk under innkalling, før/etter avlevering av apporter. Gjelder ikke ved «holdt» under lineføring/fri ved fot.

5. SPESIALØVELSER

Generelle bestemmelser for spor. Her er betegnelsen «ca», hva gjelder lengde, ment å tolkes slik at sporet ikke skal være lengre enn det som er satt for hver klasse.

Sporlina er nå minimum 5 meter. Man kan altså ha ei sporline som er lengre enn 5 meter.

7. BEDØMMELSE OG GODKJENNING

Fortolkningen av teksten som omhandler karakternedsettelse for «naturbehov» skal være: Naturbehov trekkes med inntil 2 karakterer i lydighetsdelen. Naturbehov, eller «markering», i øvelsene felt, sporoppsøk, eller under søket i rundering, skal trekkes med ½ karakter. Ved gjentakelse trekkes 1 karakter. Ut over dette kan regelen om gjennomgårnde feil benyttes.

Øvelsen kryp

For å få godkjent karakter i øvelsen skal albu og/eller bryst berøre bakken under den største delen av øvrelsen. Åling er ikke tillatt og medfører underkjennelse av øvelsen. Hunden skal benytte alle 4 ben under øvelsen.

Feltsøk

I øvelsen feltsøk skal avlevering av gjenstand foregå som ved apportering.Det er ikke trekkgrunnlag om hunden setter seg skjevt ved innkomst. Fører kan bruke kommando for utgangsstilling uten at dette nødvendigvis medfører trekk. Hund som avleverer foran fører, kan settes direkte i søk etter avlevering, uten å måtte innta utgangsstilling først. Her, som i de andre søksøvelsene, er det samarbeid, arbeidsglede og det å søke, finne og avlevere som skal være hovedfokus.

10. KOMMENTARER TIL NKK´S FELLESBESTEMMELSER

Vi ønsker å minne deltakere, arrangører og dommere på regelen som finnes på s. 54 i «Regler for Brukshundprøver»:

«Deltaker kan kun delta med en hund i samme klasse under samme konkurranse»
Dersom dette nå likevel skulle skje /ha skjedd, vil det bli nødvendig å rette opp i resultatlistene fra prøven, og stryke et av de oppnådde resultat som er oppnådd av den som stillte med to hunder.
Korrekte dommerskjema, resultatlister og prøvepapirer må sendes på nytt til resultatansvarlig , NKK må også informeres om det inntrufne for sine registreringer, og feilen må rettes opp i DogWeb Arra, dersom det er foretatt registreringer der.

For å unngå ekstraarbeid for arrangørene, anbefaler vi å være obs på denne regelen, og informere deltakere som melder på flere hunder til start i samme klasse på samme prøve.