Til medlemsklubbene i NBF

Avlysing av Nordisk Mesterskap for brukshunder 2023                                       

23.04.23

NBF mottok 07. mars 2023 beskjed fra Finnish Working Dog Association om at de ikke var i stand til å arrangere NoM i 2023. Det har i etterkant av dette vært flere møter for å forsøke og finne en løsning. Vi beklager at vi ikke har fått til dette og at NoM 2023 dermed er avlyst.

Sverige står som arrangør for NoM 2024 som planlagt.

På vegne av styret i NBF

Maria Tveiten Geber
Sekretær