Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

05.07.-12.07.2020 Sølen

Frist 01.05.2020

Dommerkurset er avlyst, for få påmeldte

Nyheter for dommere

Revidering «Regler for brukshundprøver»

Godtgjørelser NBF

Godtgjørelse NBF Dommeroppgjør

2017 – Dommerkurs