Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

12.-13. november 2022

Nyheter for dommere

Fair play

Hoved-endringer i NKKs bruksprøveprogram 2019

Revidering «Regler for brukshundprøver»