Hoved-endringer i NKKs bruksprøveprogram 2019

I vedlagte PowerPoint presentasjon som ble presentert på Brukshundkonferansen 2019, finnes Hoved-endringene i NKKs bruksprøveprogram gyldig for perioden 01.01.2019 – 31.12.2021.