Vedrørende Fagkomiteen for Bruks 2019/20

I forbindelse med valgperioden for medlemmer til Fagkomiteen for Bruks (FK Bruks), er følgende roller i komiteen på valg;

 • Verv
 • Bernt Hinna
 • Inger Østlie
 • Geir Kildebo
 • Aud Flemsæter
 • Anne Herøy
 • Øystein Bjørnsengen
 • Valgperiode
 • (Leder) Ikke på valg
 • Ikke på valg
 • Ikke på valg
 • På valg, (2 år)
 • På valg, (2 år)
 • På valg, (2 år)

Valgperioden for FK bruks er fom 01.06. – 31.05.
Dersom NBF’s medlemsklubber ønsker å fremme forslag til kandidater ber vi om at disse sendes til NBF`s styre, med kandidatens navn, begrunnelse for forslaget og relevant CV. Kandidaten må ha sagt seg villig til å stille som kandidat for vervet.

Vi minner om følgende fra FK`s mandat:
Oppnevning.
Medlemmene i Fagkomiteen oppnevnes av styret i NBF.
Fagkomiteens medlemmer
Kompetansegruppen på 6 personer skal inneholde:
2 autoriserte dommere
2 instruktører Trinn II eller Trinn III
1 representant for utøverne. Skal inneha erfaring fra klase A.
1 medlem

Styret vil så sette opp foreslåtte kandidater for nyvalg/gjenvalg med virkning fom 01.06.2019.
Forslag sendes innen 01.05.2019 til: sekretaer@norsk-brukshundsport.no