Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

12.-13. november 2022

Nyheter for dommere

Revidering «Regler for brukshundprøver»

Godtgjørelser NBF

Godtgjørelse NBF Dommeroppgjør

2017 – Dommerkurs