Fair play

Last ned – Fair play plakat (pdf 57kB)

Når vi deltar i NBF sine konkurranser med våre brukshunder, gjør vi det under mottoet:
”LA DEN BESTE UTØVER VINNE!”
Det betyr at når vi deltar i konkurranser, enten det er som hundeførere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommer eller
publikum, gjør vi det med høy moral og beskytter verdiene i hundesporten.

1 – Konkurrer etter konkurransereglene, både formelle og uformelle.
2 – Vis respekt med din atferd, dine handlinger og språk for motstandere, dommere og arrangører.
3 – Godta at du kan tape, og gjøre det med verdighet!
4 – Gi det beste av deg selv under konkurransen!
5 – Beskytt sporten mot usportslig oppførsel!
6 – Vær oppmerksom på konsekvensene av din oppførsel!
7  – Vis at vår sport handler om ferdigheter, flid og ærlighet!

NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND