2018 Instruktørkurs trinn II

Oppstart: 09.mars 2018

Sted: Østlies Hundesenter, Elverum
Målgruppe: Kurset er for alle som vil videreutvikle sin instruktørgjerning til å omfatte
opplæring innenfor brukshundøvelser.
Kurset vil være en investering for de mennesker og klubber som er interessert i det å være
aktiv bidragsyter til det å få andre interessert i denne formen for hundetrening og aktivitet.

2018 Annonse Instruktorkurs Trinn II Bruks Mars 2018