Brukshundkonkurranser

Denne siden inneholder informasjon om brukshundkonkurranser.

Nyheter om konkurranser

Årets brukshund 2019 – Hilde Hov

Fair play

Hoved-endringer i NKKs bruksprøveprogram 2019