Norgesmesterskap (NM)

Det absolutte hovedpunkt innenfor vårt offisielle bruksprøveprogram, er det årlige Norgesmesterskapet.
NBF er overordnet ansvarlig for at arrangementet blir avholdt og at det blir utpekt en teknisk arrangør som kan forestå den praktiske gjennomføringen.
For å delta i NM må ekvipasjen i inneværende sesong minst ha oppnådd godkjent karakter i klasse A i den gruppen ekvipasjen ønsker å delta i.  Ved uttaket vil de tre høyeste poengsummene fra terminfestede stevner i Norge og Sverige bli lagt til grunn, hvorav minst to av poengsummene må være fra norske stevner.

Ekvipasjene søker uoppfordret om deltakelse. Det er de 15 beste ekvipasjene i hver gruppe (spor og rundering) i henhold til uttakskriteriene som blir plukket ut.
For forløpende resultatoversikt i klasse A, se linker under.

NM 2023

Teknisk arrangør er: Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb.

Når: 12. – 13. august 2023

Nyheter om NM

Lenke til resultater for NM Bruks 2022 – rundering

Her kan du se resultatene for NM bruks 2022 – rundering:

https://www.norsk-brukshundsport.no/dokumenter/83-22077_NM_Rundering_Resultat.pdf?fbclid=IwAR3bXN4t4WbzDEmlwGCcrvgvEmIRlIPKLGhKbPL55wBDAs7PwORdR3Kbokk

NM 2022 – loddsalg

NM 2022 – presentasjon av arrangør