Fagkomiteen orienterer om dommersamling i 2021

Gjennom samarbeidsavtalen med NKK, har NBF ansvar for å gjennomføre dommersamlinger. Det er Fagkomiteen som gjennomfører dommersamlingen på vegn av forbundet. I 2020 ble alle samlinger og kurs avlyst pga covid 19.

Fagkomiteen håper at NKK på RS møtet i mars, velger å bevilge midler i budsjettet til gjennomføring av dommersamling i 2021. Den vil, dersom budsjettforslaget blir vedtatt, bli lagt til høsten 2021.