Følg med på NM resultater online

I forbindelse med NM, er det opprettet hjemmeside der DU kan følge med resultatene online etterhvert som de foreligger.

Resultatliste for spor

Resultatliste for rundering

NB! det opplyses om at den fortløpende oppdateringslisten er å anse som uoffisiell. Endelig resultatliste offentliggjøres søndag ettermiddag på NBFs hjemmeside.