Forbundsting og Brukshundkonferanse 2018

Informasjon om tid og sted for Forbundsting og Brukshundkonferanse 2018

Sted: «Best Western Oslo Airport Hotell», Museumsveien 26, N-2060 Gardermoen

Dato/tid Brukshundkonferanse:
Lørdag 24.02.2018/ Kl. 11.00 – 17.00

Dato/tid Forbundstinget:
Søndag 25.02.2018 / kl. 10.30 –
Fullstendig saksliste, vedlagt nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før tinget avholdes.
Påmeldingsskjema med ytterligere info til både Brukshundkonferanse og Forbundstinget sendes ut senest 4 uker før avholdelse.
Med vennlig hilsen
Norsk Brukshundsports Forbund
v/ Styret