Kandidat til NKKs Særkomite – bruks

Forslag/støtte fra klubbene ønskes for kandidat til NKKs Særkomite – bruks.

Forslag til kandidater til NKKs særkomite.


Den 4.februar ble det sendt ut en forespørsel fra NKK ang. forslag til kandidater til særkomite i NKK.
NBF har gjennom samarbeidsavtalen med NKK ansvaret for å fremme en kandidat til en fremtidig særkomite i NKK på vegne av bruks.

I den forbindelse ønsker vi å foreslå en kandidat som vi mener egner seg godt til oppgaven både med tanke på personlige og faglige kvalifikasjoner.

NBF’s styre ønsker å foreslå følgende kandidat inn i særkomite: Bernt Hinna

Dersom dere som klubb støtter forslaget så ønsker vi at dere sender inn en bekreftelse på dette.
Ønsker dere foreslå andre kandidater ber vi dere sende inn forslag med navn og cv forutsatt at vedkommende har stilt seg villig til dette.

Innspill samordnes i styret og forslag sendes inn til NKK.

Forslag må være NBF i hende innen 07.april 2014.
Forslag sendes til: sekretaer@norsk-brukshundsport.no          

Vedlegg: 1 (CV Bernt Hinna)

Med vennlig hilsen

Styret