Forbundsting og Brukshundkonferanse 2020

Informasjon om tid og sted for Forbundsting og Brukshundkonferanse 2020

Sted: «Gardermoen Airport Hotell», Ravinevegen 11, N-2060 Gardermoen

Dato/tid Brukshundkonferanse: Lørdag 22.02.2020/ Kl. 11.00

Dato/tid Forbundstinget: Søndag 23.02.2020 / kl. 10.30

Forslag som ønskes behandlet skal være Forbundsstyret i hende senest 31.desember.

Fullstendig saksliste, vedlagt nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før tinget avholdes.

Påmeldingsskjema med ytterligere info til både Brukshundkonferanse og Forbundstinget sendes ut senest 4 uker før avholdelse.

Med vennlig hilsen

Norsk Brukshundsports Forbund

v/ Styret