Lykke til på NoM

Norges beste utøvere reiser for å representere Norge i Nordisk Mesterskap nå til helgen

I helgen avvikles Nordisk Mesterskap i spor, rundering, IPO og rapport i Örebro i Sverige.
Norge stiller med de som har utpekt seg som de beste gjennnom sessongen 2011.

De som deltar er:

Fører Hund
Ingar Oliversen Tunevannets Olli
Kari Hansen SE SpCH Duckpond Wild Gold
Finn Hugo Øien NBCh Hyper
   
RUNDERING  
Fører Hund
Toril V. Pedersen NBCH Tin Tin
Monica Tegler Tunevannets Izi
Kim Leo Stagsted Cefeus Kaiser Styx
   
IPO  
Fører Hund
Ole Petter Kristiansen Figo Van De Biezenhoeve
Geir Fjeld Marschas Eros
Svenn Christer Hauge Hero Av Oddvarg
   
Dommere  
Navn  
Terje Pedersen  
Bjørnar Strand  
Terje Hammerseng  
   
Lagledere  
Navn  
Audun Gudbrandstuen  
Jeanette Hatteberg  
Geir Fjeld  

Vi ønsker deltagere, lagledere og dommere lykke til… 

Bjørnar