NBF v/ styret vil ønske alle et Godt Nytt år og velkommen til en ny sesong!

 

 

I forbindelse med nytt år, er det en del frister å holde, og vi starter med å minne om;

Fristen for innrapportering til NBF

Til alle medlemsklubber i NBF

Husk fristen for innrapportering til NBF.

 

Skjema finner dere ved å følge denne; 

www.norsk-brukshundsport.no – Regelverk /skjemaer- skjema – Innrapporteringsskjema.

Det vil ikke bli sendt faktura. Bruk skjema som bilag og innbetaling gjøres til det kontonummeret som står på skjemaet.

 

Fristen for å innrapportere fra medlemsklubbene er 15.01.2017.

Fristen for å betale medlemskontigenten for 2017 er 31.01.2017

Innrapporteringen er grunnlaget for klubbens antall representanter til Forbundstinget 2017.