NM arrangør 2017 – Gudbrandsdal hundeklubb

NM-ARRANGØR 2017- GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB

Gudbrandsdal Hundeklubb ble stiftet 1989.

Utgangspunktet og målet for dannelsen av klubben var at dette skulle være en aktiv klubb for alle raser.

I den spede begynnelse arrangerte klubben alt fra sledehund løp, brukskonkurranser, lydighetskonkurranser, agilitykonkurranser til utstillinger. Sledehund folket startet etter noen år sin egen klubb lenger nord i Gudbrandsdalen, så Gudbrandsdal Hundeklubb konsentrerte seg videre om de aktivitetene som er nevnt her, samt kurser innenfor de ulike grener og mentaltester.

Klubben har tidligere vært arrangør av NM i 1998 og Nordisk i 2008 og klubben ser på det som en ære å bli spurt om å avholde NM nå i 2017.

Velkommen til NM 10.-12. August – i Gudbrandsdalen.