NM uttak 2019

NM uttaket til Voss 2019 ligger under, trykk på linken.

Gratulerer til alle og lykke til på Voss.

NM uttak 2019 Voss