Nordisk Mesterskap 2012

Nordisk Mesterskap 2012 blir avholdt i Norge.

Teknisk arragør blir Voss Hundeklubb

Datoen er 20.-22. september, så her er det bare å planlegge ferien!