Ny betalingsrutine for jakt- og brukshundprøver

Til alle NKKs prøvearrangører,

Som følge av endrede krav og systemer for betalinger til/fra Norsk Kennel Klubb, får dette nå også innvirkning på betalingsrutinene for aktivitetsavgift på avholdte prøver.

Med umiddelbar virkning skal klubbene kun rapportere inn på skjema for aktivitetsavgift(lik dagens rutine), og på bakgrunn av denne rapporteringen vil det bli skrevet ut en faktura som sendes klubben for betaling.
Alle oppgjørsskjema liggende på nett vil bli endret i løpet av kort tid.
 
Vi ber om at alle klubber videreformidler denne e-posten til sin(e) prøveansvarlig(e), slik at alle ledd blir orientert om denne nye rutinen.
 
Dette til informasjon!

(Informasjon fra Aktivitesavdelingen i NKK)