Ny praksis ved arrangering av prøve

Til alle NKKs klubber og forbund, og samarbeidende foreninger som arrangerer terminfestede prøver

Etter en gjennomgang av rutiner i NKKs administrasjonen er det ikke lenger nødvendig å melde inn dommere og NKK-representanter 14 dager før prøven. Fra 1. juni  føres dommere og NKK-representant opp i de øvrige papirer for den aktuelle prøvetypen, slik at alt sendes inn i etterkant av prøven.

Klubb/forbund må fortsatt forespørre og skaffe personell i henhold til gjeldende prøveregelverk, det er kun innsendingsordningen i forkant av prøven som opphører.

 

Nye oppdaterte prøvemapper ligger nå tilgjengelig på NKKs nettsider; http://web2.nkk.no/aktiviteter/11527/