Dokumenter – Om oppdatert regelverk 2015

Avklaringer omkring hvordan innføring av oppdatert regelverk for bruksprøver vil påvirke kvalifisering til NM og Nordisk mesterskap

Oppdatering av regelverk for bruksprøver blir implementert i 2015. Dette regelverket gir en høyere vekting av bruksøvelsene i øverste klasse.
I tillegg gir oppdatert regelverk en ny kvalifiseringsperiode for NoM som går fra forrige års NM og fram til og med inneværende års NM.
I denne forbindelse vil vi avklare følgende spørsmål rundt overgangen mellom gammelt og nytt regelverk for året 2015:

Vil dette påvirke kvalifisering til NM og vil det være behov for omregning av poengsum for årets (2014) stevner?
Vil det være behov for omregning av svenske stevner (der lp vektes ned og bruks vektes høyere)?
Hvordan vil kvalifisering til NoM 2015 bli påvirket av endringene?
Som en følge av dette, gjennomførte NBF et arbeidsmøte 25.11.14 der utfall av eventuell omregning av koeffisienter ble simulert og der de ulike problemstillinger ble diskutert.

Følgende ble vurdert:

Maksimal poengsum endres ikke, og vil fremdeles være 650 poeng,- dette gjelder også for svenske prøver.
Vektingen i det nye programmet gir størst utslag ved ekstreme situasjoner der lydighetskarakterer er svært bra og bruks (spesielt felt) svært dårlig eller motsatt.
Ved jevn poengfordeling, (karakter 8 og oppover), blir utslagene langt mindre.
De ekvipasjer som kvalifiserer seg til NM, har gjennomsnittlig 570 poeng,- noe som tilsier en gjennomsnittskarakter på 9. Man befinner seg altså i en gruppe som i all hovedsak blir lite berørt av en eventuell omregning.

Omregning av svenske stevner anses som uaktuelt ettersom man da griper inn i vekting av et annet lands prøveprogram.

Konklusjon:

Det blir ingen omregning av stevner. De poengene man har fått i 2014, beholdes i 2015.
Det blir ingen omregning av svenske stevner. Dog opprettholdes dagens forutsetning om at man kun kan benytte et svensk stevne i kvalifisering.
For NoM 2015 blir kvalifiseringsperiode etter gammelt regelverk for år 2015. (Dvs. fra 01.01.15 t.o.m. NM 2015).
For NoM 2016 vil ny ordning for kvalifisering gjelde. (Dvs. fra forrige års NM til og med NM samme år som NoM)

Kriterier for tungapporter og hinderhøyder (målebrev)

I forbindelse med oppdatert regelverk er det endringer vedrørende hvilke kriterier som legges til grunn for hvilke tyngder av tungapporter og hinderhøyder hunden skal prøves i.

Man har gått bort fra at gruppen rasen tilhører bestemmer dette, og over til at hundens størrelse settes som kriteria.

I den forbindelse er det kurset en del dommere som kan utføre disse målingene samt laget et målebrev som må medbringes til start.

For liste over brukshund-dommere som er godkjente for måling av hund og målebrevsdokument se «skjema»